Prezentace projektu
„Obnova ekosystému
odstavených ramen řeky Moravy“

Předmětem projektu je obnova ekosystému odstavených ramen řeky Moravy v k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště. Bude provedeno odtěžení nánosů z jednotlivých ramen, uskuteční se teréní úpravy, provedena rekonstrukce břehových porostů a mokřadu a další opatření.
Délka revitalizovaného toku je 3542 m.
Plocha stanovišť je 26,433 ha.


  • Celkové způsobilé výdaje: 208 259 192 Kč
  • Dotace EU: 208 259 192 Kč (100%)
  • Datum zahájení realizace projektu: 1.11.2018
  • Datum ukončení realizace projektu: 31.12.2023Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj
v rámci Operačního programu Životní prostředí.

PROJEKT: Obnova ekosystému odstavných ramen řeky Moravy 2018-2022


Napsali o nás v časopise Priorita

Dokončený projekt

Obnova ekosystému odstavených ramen řeky Moravy

Situační plán

otevře pdf v novém okněFOTO z realizace JARO 2022

Fotografická dokumentace realizace 2022


FOTO z realizace 2021

Fotografická dokumentace realizace 2021


FOTO z realizace 2020

Fotografická dokumentace realizace červen – září 2020


FOTO z realizace 2020

V rámci další etapy Finančního plánu č. 6 - fotodokumentace z května 2020


V souvislosti s množícími se dotazy, připomínkami a stížnostmi na sociálních sítích k průběhu realizace projektu Revitalizace slepých ramen, vydala společnost Slepá ramena následující stanovisko.otevře pdf v novém okně

FOTO z realizace 2020

V rámci další etapy Finančního plánu č. 6 - fotodokumentace z 11.3.2020

- účelem dotace je úspěšná realizace Projektu spočívající v odtěžení nánosů a násypů a to jak z koryta, tak i z břehových částí, zakládání a regeneraci zeleně, provedení nezbytných terénních úprav a obnovení propojení s řekou Moravou v k.ú. Staré Městou Uherského Hradiště. V rámci realizace dochází k odstranění sedimentu a provedení následných opatření pro uvedení odstavených ramen do stavu odpovídajícího jeho významu v této lokalitě, odstranění invazních rostlin, výsadbě dřevin do oplocenek a individuálně na plochy, které budou zatravněny, vybudování mokřadu.


FOTO z realizace 2019

Fotogalerie z prací na revitalizaci slepých ramen

Kontakty

Pokud se s námi potřebujete spojit, napište nám...

  • Tel.: +420 722 915 091
  • Email: info(@)sleparamena.cz